پژوهش

ايران : اوضاع داخلي و تدخلات منطقه اى آن

ايران در طول تاريخ گذشته خود بمثابه يك امبراطوري بزرگ واقع برجادة ارتباطي ابريشم ميان چين واسياي مركزي از يك طرف و شبه جزيرة عرب ازطرف ديكر همواره موقعيت بسيار مهم و استراتيجيك داشته است ، وامروزه داري اهميت استراتژيك بیشتری مى باشد زيرا كه ازيك طرف برخليج در جنوب و ازطرف ديكر بر درياي خزر درشمال مسلط است .

ادامه

دموکراسی و عقلانیت، جایگزینی برای سکولاریسم

بارها درباره تقلید نادرست روشنفکران مسلمان از مباحث روشنگری غرب سخن به میان آمده است و محمد عابد الجابری از جمله متفکرین مسلمان است که در آثار خود به این نکته تأکید فراوان دارد. عابد الجابری سکولاریسم را از جمله مفاهیمی می‌داند که در اندیشه و فرهنگ اسلامی جایی برای طرح آن وجود ندارد و این مفهوم مختص تاریخ و فرهنگ غربی است و در بستر اسلامی کار بست مثبتی برای آن وجود ندارد. وی علت این مطلب را در جایگاه سازمان کلیسا در مغرب زمین، پیش از روشنگری می‌داند. چرا که کلیسا در واقع واسطه ای بین بنده و خدا لحاظ می‌شد، چیزی که هیچ گاه در سنت اسلامی سابقه ندارد. عابد الجابری توجه به دموکراسی و عقلانیت را برای جوامع اسلامی ضروری و جایگزین صحیحی برای سکولاریسم در مباحث روشنفکری اسلامی می‌داند.

ادامه