پژوهش

از آبادان تا عبادان/ عبدالنبي قيم

ابن بطوطه در قرن هشتم هجری عبادان را قریه بزرگی توصیف می‌کند که درآمد آن، منبع ثابت خزانه بصره است. به نظر می‌رسد پس از نابودی کامل شهرهای اطراف همچون بیان، اٌبًّله، حصن مهدی، سوق الاهواز، سوق الاربعاء، عسر مُکرَم، سُرًّق، مناذر الکبری، مناذر الصغری، نهرتیری، الکلبانیه، المختاره، خشبات (یا خشّاب) در قرن هشتم هجری، از جمعیت عبادان به مرور کاسته شد و آن شهر در حد یک قریه بزرگ باقی ماند.

ادامه

زبان مادری اقلیت ها و خطر انقراض آن ها/ موسى سيادت

«مرگ زبان و علل پیامدها ، از قرن نوزدهم به این سوی ، دانشمندان علوم اجتماعی به ویژه زبانشناسان غالباً زبان را یک ارگانیسم موجود زنده می دانند که پس از زایش و پشت سرگذاشتن دوران طفولیت به رشد و بالندگی می رسد ، و ممکن است بنا به دلایلی باطنی روندی از زوال تدریجی رو به خاموشی رود و زبان دیگری جانشین او شود .»(1993:yean- aitchson)

ادامه

تنش های قومی در "خوزستان" ... پاسخ یک انتقاد

نوشتار ذیل را رضا آذری شهرضایی در پاسخ به مقاله رضا ربیعی از فعالان اهوازی و شاهدان کشتار مردم عرب در محمره نوشته است. او ابتدا مقاله ای تحت عنوان "مروری بر ظهور و سقوط پدیده خلق عرب 58-1357" می نویسد و سپس رضا ربیعی به بیان واقعیت هایی می پردازد که نویسنده با سیاه نمایی تلاش می کند آنها را نادیده بگیرد و کشتار و سرکوب فعالان و مردم بی گناه محمره را توجیه کند. پس از انتشار پاسخ ربیعی فصلنامه گفتگو واکنش رضا آذری را منتشر کرد. این مقاله ها در سال 1378 در فصلنامه مذکور منتشر شدند.

ادامه

مروری بر ظهور و سقوط پدیده خلق عرب 58-1357

مقاله ذیل را شخصی به نام رضا آذری شهرضایی در فصل نامه "گفتگو" منتشر کرده بود که در آن به حوادث چهارشنبه سیاه در محمره و سرکوب فعالان و مردم عرب منطقه می پردازد. در این مقاله که در سال 1378 منتشر شده آقای شهرضایی مانند بسیاری از ناسیونالیست هایی که حفظ وحدت ملی ویکپارچگی ایران را در نابودی دیگر ملت های غیرفارس می دانند از طریق یک جاده یک طرفه وارد محمره شده و روایت دولتی از سرکوب ها را برای خواننده بازگو می کند.

ادامه

فاجعه چهارشنبه سیاه؛ پاسخ به یک مدعی عرب ستیز

آنچه می خوانید مقاله بی نظیری است به قلم آقای رضا ربیعی شهروند عرب اهوازی که در آن به علل وعوامل بروز فاجعه چهارشنبه سیاه در محمره پرداخته است. این مقاله در واقع پاسخی است به نوشته فردی بنام رضا آذری شهرضایی است. سايت مركز پژوهش های اهواز مقاله آقای ربیعی و دو نوشته آقای شهرضایی را که در سال 1378 در فصلنامه گفتگو منتشر شده بود، به مناسبت سالگرد این فاجعه دردناک دوباره منتشر کرده است.

ادامه