حقوق بشر

بی خبری از وضعیت دو شاعر آذربایجانی پس از ورود به ایران

خبرگزاری هرانا - از وضعیت دو شاعر آذربایجانی که پس از ورود به ایران بازداشت شده اند. اطلاعی در دست نیست. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، شهریار حاجی زاده و فرید حسین اوف که در اول ماه مه برای شرکت در فستیوال ادبی به ایران سفر کردند درتاریخ سیزده اردیبهشت هنگام بازگشت به جمهوری آذربایجان از سوی ماموران لباس شخصی بازداشت شدند.

ادامه