حقوق بشر

وضعيت حقوق بشر، سركوب و موج اعدامها عليه عربهاى اهوازى

آخرين چوبه هاى دار ما نوامبر گذشته براى 4 فعال سياسى و مدنى چهار فعال عرب از شهر فلاحيه ( شادگان ) نصب شد : عبدالرضا امیر خنافره، غازی عباسی، عبدالامیر مجدمی، و جاسم مقدم به طور مخفيانه بعد از انتقالشان توسط مأموران اداره اطلاعات اهواز در مكانى نامعلوم اعدام شدند و اجساد آنان تا اكنون تحويل خانواده ها داده نشده است.

ادامه

اعدام مخفيانه چهار فعال عرب اهوازى در فلاحيه ( شادگان)

اعدام مخفيانه چهار فعال عرب اهوازى در فلاحيه ( شادگان)

ادامه

سازمان حقوق بشر اهواز نمايش اعترافات اجبارى متهمان اهوازى را محكوم مى كند

سازمان حقوق بشر اهواز نمايش اعترافات اجبارى و صدور احكام اعدام غيرقانونى اين متهمان در دادگاههاى انقلاب اسلامى و عدم برخوردارى آنان از وكيل براى دفاع از خود را محكوم كرده و اين اعمال جديد مقامات قضايى و امنيتى در اقليم را ادامه روند پرونده سازى براى فعالان عرب اهوازى و حذف آنان از طريق اعدام ، شكنجه ، تعقيب و فشار و يا اجبار به ترك وطن و ساير سياستهاى سركوبگرانه مى داند و خواستار دخالت جامعه بين المللى و سازمانهاى جهانى مدافع حقوق بشر جهت پايان دادن به اين روند سركوب و ژنوسايد اتنيكى در حق مردم عرب اهواز مى باشد .

ادامه

فورى : چهار فعال عرب اهوازى در خطر اعدام قريب الوقوع

نيروهاى اطلاعاتى امروز يكشنبه 3 نوامبر 2013 چهار تن از فعالان عرب اهوازي از شهر فلاحية (شادگان) كه به اعدام محكوم شده اند را از زندان كارون به مكانى نامعلوم منتقل كرده اند . ستاد خبرى اطلاعات اهواز نيز خانواده هاى آنان را فرا خوانده تا با فرزندان خود ملاقات داشته باشند. و اين امر نشان دهنده نيت مقامات امنيتى و قضايى براى حكم اجراى حكم اعدام بر اين چهار فعال عرب مى باشد .

ادامه

سازمان حقوق بشر اهواز جنايت اعدام دسته جمعى فعالان بلوچ را محكوم مى كند

سحرگاه روز شنبه 26 اکتبر 2013 رژيم جمهوری اسلامى در یک اقدام جنايتكارانه 16 زندانی سیاسی بی دفاع بلوچ را بطور مخفيانه در زندان زاهدان اعدام کرد. اتهام اين فعالان مظلوم بلوچ طبق گفته دادستان زاهدان " معاندت با نظام " بود اما در پى كشته شدن 17 تن از نيروهاى گارد مرزى جمهورى اسلامى در منطقه بلوچستان قربانی خوی انتقام جوی رژیم شدند و در همان روز با عنوان " مقابله به مثل " به دار آويخته شدند.در همان روز 2 فعال كُرد نيز اعدام شدند.

ادامه