حقوق بشر

آخرين اعدامهاى سياسى در حق فعالين عرب اهوازى

ژانويه 2014 : اعدام مخفيانه يك شاعر و يك معلم از فعالان مؤسسه الحوار هادى راشدى و هاشم شعبانى دو معلم عرب اهوازی از مؤسسان مؤسسه فرهنگى الحوار ( گفتگو ) در ماه ژانويه در زمان و مكان نامعلومى اعدام شدند. اطلاعات اهواز طى تماسى تلفنى روز چهارشنبه 29/1/2014 خبر اجراى حكم اعدام در حق اين دو فعال عرب را به خانواده هايشان اطلاع داد . اداره اطلاعات طبق معمول از ذكر زمان و مكان اجراى حكم خوددارى كرده و اجساد اعدام شدگان تا به اكنون تحويل خانواده ها داده نشده است. اين دو فعال عرب اهوازى از روز 7 دسامبر 2013 از زندان كارون به مکان نامعلومی انتقال داده شده‌ بودند.

ادامه

بيانيه سازمان حقوق بشر اهواز به مناسب روز جهانى زبان مادرى

روز جهانی زبان مادری امسال در حالی سپری می شود که عربهاي اهوازی و سایر ملیتهای غیر فارس در ایران همچنان از حق تحصیل به زبان مادری خويش محروم می باشند. حقى كه از سوى سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد ،يونسكو طی قطعنامه شماره 30 C/DR.35 از سال 1999 به عنوان "روز جهانی زبان مادری" نامگذاری شد.

ادامه

بیانیه ی کانون فرهنگی مشداخ در مورد اعدام معلمان عرب

هاشم شعبانی، معلم، شاعر و فعال فرهنگی عرب و یار هم بندش هادی راشدی، به قافله معلمان، شاعران، و فرهنگیان "جاودانه"ای چون صمد بهرنگی، نبی نیسی؛ سعید سلطانپور، فرزاد کمانگر و... پیوستند

ادامه

اعدام دو معلم عرب اهوازى از اعضاى مؤسسه فرهنگی الحوار را محكوم مى كنيم

هادى راشدى و هاشم شعبانى دو معلم عرب اهوازی از مؤسسان مؤسسه فرهنگى الحوار ( گفتگو ) اعدام شدند. اطلاعات اهواز طى تماسى تلفنى امروز چهارشنبه 29/1/2014 خبر اجراى حكم اعدام در حق اين دو فعال عرب را به خانواده هايشان اطلاع داد . اداره اطلاعات طبق معمول از ذكر زمان و مكان اجراى حكم خوددارى كرده و اجساد اعدام شدگان تا به اكنون تحويل خانواده ها داده نشده است. اين دو فعال عرب اهوازى از روز 7 دسامبر 2013 از زندان كارون به مکان نامعلومی انتقال داده شده‌ بودند.

ادامه

گفتگوی سایت خبرى آسونيوز با صالح حمید فعال حقوق بشر عرب اهوازى

صالح حمید: دولت جديد از مسأله ى هسته اى و مذاكرات با غرب بعنوان يك سرپوش براى سركوب در داخل استفاده كرد 05/01/2014 صالح حميد، فعال حقوق بشر عرب اهوازی گفتگو: فرانک الماسی

ادامه