فرهنگ و هنر

اعتراض به تخریب کاخ شیخ خزعل... خلق عرب در چرخه اعدام تاریخ

روز دوشنبه 24 مهر 1391 خبرگزاری مهر چنین تیتر زد: "بیلهای مکانیکی به جان یک اثر ملی افتادند / کوشک حمیدیه در حال تخریب". این خبرگزاری در چند سطر پایین تر از قول شخصی با عنوان "دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان" نوشته است: "کوشک قاجاری حمیدیه در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است .. در روزهای گذشته برای چندمین بار، بیلهای مکانیکی به این بنای ثبت شده تعرض کرده اند و با تماسهای مکرر با اداره کل میراث فرهنگی خوزستان از آنها درخواست کردیم که اقدامهای قانونی خود را انجام دهند

ادامه

نامه سرگشاده دبیر کل حزب نوبیداری ملی آذربایجان جنوبی به مناسبت اول مهر

روز اول مهر روزیست که کودکان، شادمان برای ساختن فردایی روشن برای بشریت به مبارزه با جهل و نادانی راهی مدارس می شوند. این روز به یادماندنی در حافظه افراد برای همیشه خاطره ای خوش به جای گذاشته و در میان برخی جوامع حتی با جشن و سرور همراه می گردد، چرا که همگان آینده بشریت را در گرو آموزش سالم می دانند. اما در ایران بیشتر کودکان روز اول مهر در آغوش بیگانه ی مدارسی جای می گیرند که به آنها می آموزند که چگونه متنفر باشند، چگونه دشمنی ورزند، چگونه نابرابر باشند، به کودکان کوچک مان می آموزند که چگونه از خود - بی آنکه حتی دلیلش را

ادامه

کانون فرهنگی «مشداخ» توسط فعالان اهوازی در لندن تاسیس شد

انسان در طول تاریخ پر فراز و نشیب خویش پیوسته با جهل و تاریکی مبارزه نموده است. در این میان انسانهای دارای «ارمان» های والا بیش از دیگران مورد احترام وتاسی قرار گرفته اند. «ارمان» چیزی جز »اندیشه برای ازادی سرزمینی تحت اشغال» یا «رهایی ملتی تحت ستم و به حاشیه رانده شده» و یا «احیای فرهنگی در خطر نابودی» و نهایتا »تلاش برای تحقق صلح و عدالت اجتماعی» نمی باشد. اما ضمن اعتقاد به همبستگی بین تمامی این واژه ها، تصور «ارمان» انسانی بدون «فرهنگ» بدون شک بسیار دشوار است.

ادامه

علی كارونی: تبعیض زیادی میان خواننده های بومی و غیربومی قایل می شوند

علی كارونی در گفتوگو ایسنا گفت: فضای كار در استان مناسب نیست. سختگیریها بیشتر شده و فضای كار را خیلی محدود كردهاند. اگر این گونه پیش برود هنر محو میشود. وی افزود: تبعیض زیادی میان خوانندههای بومی و غیربومی قایل میشوند. خوانندهای از تهران میآید و به راحتی در اهواز برنامه اجرا میكند و سالنها را در اختیار او قرار میدهند اما اگر من و سعید سیاحی بخواهیم برنامهای اجرا كنیم خیلی سخت میگیرند. سالن كم ظرفیتی در اختیار ما قرار میدهند و حتما باید یك سانس اجرا كنیم.

ادامه

تپه های باستانی مراونه اهواز، زير آب مي روند

درحال حاضر 5 تپه باستاني مراونه اهواز که در محدوده زمين هاي کشاورزي توسعه نيشکر قرار گرفتهاند با آغاز فصل آبياري، آبگيري شده است. اين درحالي است که آبگيريهاي انجام شده، محوطه هاي باستاني را دچار مخاطراتي کرده است. خبرگزاري ميراث فرهنگي گروه ميراث فرهنگي از آنجايي که تپههاي مراونه اهواز در محدوده زمينهاي کشاورزي توسعه نيشکر قرارگرفتهاند با آغاز فصل آبياري، زمين هاي نيشکر دوباره آبگيري شده و طبق گفته دوستداران ميراث فرهنگي و ساکنين روستاهاي مراونه آبگيريهاي انجام شده باعث ايجاد مخاطراتي براي محوطههاي باستاني شده است.

ادامه