إيران

بیانیه کنگره ملیت های ایران فدرال بمناسبت اول ماه می روز جهانی کارگر

کنگرۀ ملیت های ایران فدرال اول ماه مه (مای) روز جهانی کارگر را به کارگران ملیتهای تحت ستم مضاعف، به کارگران ایرانی و به تمام کارگران جهان صمیمانه تبریک می گوید

ادامه

برگزاری هفتمین مجمع عمومی کنگره ملیت های ایران فدرال

مجمع عمومی کنگره ملیت های ایران فدرال با شرکت نمایندگان اعضای ان در روزهای 5 و 6 ماه می 2012 در اسلو پایتخت نروژ برگزار شد،

ادامه

شبکه پرس تی وی حقوق بازداشت شدگان اهوازی را نقض می کند

که پرس تی وی حقوق بازداشت شدگان اهوازی را نقض می کندمنتشرشده در 28 مارس 2012 عدالت برای ایران: با وجود اینکه هنوز هیچ پرونده قضایی برای بازداشت شدگان اخیر در عربستان (خوزستان) تشکیل نشده است، شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی "پرس تی وی" (الصحافة التلفزيونية) آنها را به عنوان تروریست معرفی کرد.

ادامه