إيران

کمپین حق آموزش بە زبانهای مادری در ایران اعلام موجودیت کرد

تعدادی از فعالان ایرانی متشکل از ملیتهای ، ترک آذری ، کورد ، بلوچ ، عرب و ترکمن بە منظور پشتیبانی از زبان مادری eeeeee کمپینی تشکیل دادەاند کە در آن از مردم درخواست شدە با امضا و نام نویسی در این کمپین پشتیبانی خود را این جنبش اعلام کنند ، این کمپین تا روز ۲۱ فوریە ، روز جهانی زبان مادری ادامە خواهد داشت و در پایان در قالب نامەای بە سازمانها و نهادهای مرتبط و حقوق بشری ارسال خواهد شد ، متن بیانیە کمپین حق آموزش بە زبانهای مادری در ایران بدین شرح میباشد

ادامه

شمشیر شووینیسم فرهنگستان زبان فارسی علیه ملیت های غیر فارس

حق آموزش به زبان مادری در بسیاری از اسناد وکنوانسیون ها حقوق بشر، آمده است، از جمله: منشور سازمان ملل متحد، منشور زبانمادری (یونسکو)، اعلامیه جهانی حقوق زبانی (اسپانیا 1996)، بندهای 3 و 4 و ماده 4اعلامیه حقوق شهروندان وابسته به اقلیت های قومی، ملی، زبانی و مذهبی (قطعنامه135/47 مجمع عمومی سازمان ملل، 1992)، ماده 30 کنوانسیون حقوق کودک (مصوبه کمیتهحقوق کودک سازمان ملل متحد)، ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب 16دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد). جمهوری اسلامی ایران همه این اسناد وکنوانسیون ها را امضا کرده است. افزون برآن، اصل 15 قانون اساسی ج ا ا است که سی وپنج سال است توسط تندروهای ملی گرا و اسلام گرا به محاق توقیف افتاده است.

ادامه

تبعیضات ناروا علیه اقلیتهای قومی و مذهبی در قانون اساسی ایران- حسين رئيسى - حقوقدان

حسین رئیسی٬ حقوقدان و پژوهشگر حقوق بشر در مقاله ای به موضوع "تبعیضات ناروا علیه اقلیت های قومی و مذهبی در قانون اساسی ایران" پرداخته است.

ادامه

همه با هم علیه ستم ملی و نژادپرستی

همه با هم علیه ستم ملی و نژادپرستی از: مركز مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی در ایران به: اتحادیه دانشجویان دموکرات کردستان ایران

ادامه

ياد ياران ياد باد !

دربیست و پنجمین یادمان قتل عام دهه شصت،دو تابستان ۶۰ و ۶۷ ما سوگوار این همه یارانیم تا زنده ایم ! اميرجواهری لنگرودی تابستان۱۳۹۲

ادامه