إيران

در کنفرانس ائتلاف اپوزیسیون ایرانی (سلطنت طلبان) در واشنگتن چه گذشت؟ / دکتر کریم عبدیان

برای آنهائی که کنفرانس را ترک کردند و آنانی که به حرفهایم اعتراض کردنند بگویم و بدین سان سعه صدر خود و ملتم را نشان دهم که من بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهیم در سال ۱۹۷۶ میلادی در آمریکا و پس از برگشت به ایران و علیرغم داشتن دو پیشنهاد کار در دست، یکی از شرکت نفت و دیگری از سازمان انرژی اتمی ، بلافاصله پس از ورودم در زمان شاه، دستگیر و دو سال در زندان اوین - فقط به دلیل افکارم و به دلیل عضویتم در کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی در آمریکا و بدلیل شرکتم در تظاهرات مسالمت آمیز بر علیه شاه در نیویورک و واشنگتن ، در زندان اوین محبوس بودم که ۱۱ ماه آن در سلول انفرادی بوده و در این مدت بشدت شکنجه شدم. اما مع الوصف با دعوت شما به کنفرانس شما آمدم و اعلام کردم حاضرم با شما همکاری کنم. ولی علی الظاهر شما حتی علیرغم شعارهای دمکراسی خواهانه تان حاضر به اعتراف و قبول وجود من و مردم عرب نیستید. براستی برایتان متاسفم.

ادامه

نقدی بر منشور حقوق شهروندی دولت اعتدال از منظر یک شهروند عرب -بخش هشتم

آشکارترین موردی که شهروندی به صورت یک موقعیت ممتاز و مخصوص عده ای خاص عمل می کند از طریق نفی آن برای اقلیت ها ( قومی و مذهبی ) است. منشور شهروندی ادعا دارد که ایده ال همگان گرایی از طریق حقوق فردی را تجلی می بخشد.

ادامه

نقدی بر منشور حقوق شهروندی دولت اعتدال از منظر یک شهروند عرب -بخش هفتم

مبنای مادی شهروندی: درآمد شهروند

ادامه

نقدی بر منشور حقوق شهروندی دولت اعتدال از منظر یک شهروند عرب -بخش ششم

شهروندی زیست محیطی و نقد دولت

ادامه

نقدی بر منشور حقوق شهروندی دولت اعتدال از منظر یک شهروند عرب -بخش پنجم

به این دلیل " اومن " در یک تحلیل ادراکی در صدد است که به جای استقبال از رابطه ی میان ملت و شهروندی، آنها را از هم جدا کند.

ادامه