فیلم

سخنرانى صالح حميد در كنفرانس اعدام - كلن - آلمان - 19/1/2014

عدام، سركوب و پاکسازی نژادی عليه عربهاى اهوازى اين سخنرانى خلاصه اى از متن كامل سخنرانى صالح حمید نماينده سازمان حقوق بشر اهواز در كنفرانس " اعدام و حق حيات " كه در روزهاى 18 و 19 ژانويه در شهر كلن آلمان توسط انجمن پژوهشگران ايران برگزار شد. http://www.ahwazhumanrights.org/fa/st...

watch

يوسف عزيزي بني طرف کنفرانس "چشم انداز تغییر در ایران"

يوسف عزيزي بني طرف کنفرانس "چشم انداز تغییر در ایران" هامبورگ پنل پنجم کنفرانس: ملّی / بخش اوّل با حضور: کاوه آهنگری، جمشید اسدی، ناصر بلیده ای، یوسف عزیزی بنی طرف، بهزاد کریمی وریا محمدی، سیروس ملکوتی گرداننده: احمد پورمندی تهیه و تنظیم: البرز نیوز - به تاریخ 23 و 24 دیماه 1391

watch

مصاحبه صالح حمید نماینده سازمان حقوق بشر اهواز با رژهلات

مصاحبه صالح حمید نماینده سازمان حقوق بشر اهواز با رژهلات

watch

پیام چهار فعال سیاسی عرب از داخل زندان پیش از اجرای حکم اعدام

پیام چهار فعال سیاسی عرب از داخل زندان پیش از اجرای حکم اعدام

watch

ایران جنوب غربی؛ روایت خشک شدن هور و مهاجرت اجباری ساکنان اصلی

ایران جنوب غربی؛ روایت خشک شدن هور و مهاجرت اجباری ساکنان اصلی

watch