اهواز


زندانیان عرب اهوازی محکوم به اعدام دست به اعتصاب غذا زدند

منابع حقوق بشری به نقل از خانواده های پنج فعال عرب اهوازی محکوم به اعدام اعلام کردند این زندانیان سیاسی از هفته گذشته دست به اعتصاب غذا زدند. حکم اعدام محمد علی عموری، هادی راشدی، هاشم شعباني نژاد، یابر آلبوشوکه و برادرش مختار آلبوشوکه ماه گذشته توسط دیوان عالی کشور تایید شده بود.

ادامه

سازمان حقوق بشر اهواز خواستار اعمال فشار واشنگتن براى توقف اعدام ها در اهواز شد

او با ارائه اسنادی در مورد بیگناهی متهمان و عدم وابستگی آنها به هیچ حزب و گروه سیاسی و اینکه فعالیت آنها صرفاْ فرهنگی و در چارجوب قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده و با اشاره به وضعيت امنيتى و پلیسی و شبه قرق نظامی ایجاد شده در اقليم اهواز تذکر داد: بيم آن مى رود كه در صورت عدم مداخله جامعه بين المللی و یا عدم استمرار فشار افکار جهانی ، احتمالاْ شاهد اعدام های دسته جمعى جديدى در اهواز خواهیم بود.

ادامه

اعدام روشنفکران عرب جلوه ای بارز از ژنوساید قومی در اهواز

تجربه ملت عرب اهواز از سرکوب ، خشونت و اعدام بسیار تلخ است. در این میان اعدام روشنفکران عرب همواره ضربه های جبران نا پذیر تاریخی به نهضت این ملت در راه آزادی و دست یابی به حقوق اساسی و اولیه خویش وارد کرده است . از اعدام اولین رهبران جبهه آزادی عربستان در سال ۱۹۶٣ تا سیاستهای سرکوب گرانه جمهوری اسلامی علیه این مردم و فاجعه خونین محمره در سال ۵٨ شمسی توسط نظام جمهوری اسلامی تا انتفاضه آوریل۲۰۰۵ ( فرودین ۱٣٨۴) بارها و بارها روشنفکران و فعالان و طبقه سیاسی و آزادیخواه ملت عرب آماج حملات اعدام و سرکوب و زندان قرار گرفتند.

ادامه

گفتمان مرد سالار یا گفتمان فمینیسم

مدنی، حقوق جنسی وغیره عنوان میشود. درجامعه کنونی ایرانی می توان گفت که شعار حقوق انسان ازشعارهای رایج است که توجه روشنفکران ودانشجویان را به خود جلب کرده است. اما ازخلال این مباحث به بعضی از حقوق انسانی کمتر توجه شده است از جمله مسئله " حقوق زن " در جامعه، که هنوز در پرده تحجر مانده است و بعلت اختلاط این مسئله با پاره ای اخلاقیات و دیانات، بعنوان منطقه "تفکر ممنوع " مطرح می شود و کمتر به آن توجه می شود . بطور کلی درباره نظام های انسانی پیش فهم ها و برداشتهای مختلفی وجود دارد واین مسئله را می توان هم در بعد مکانی و هم در بعد زمانی، مشاهده کرد. پیش فهم های موجود در هر اجتماع، قوانین و نظام های انسانی آن جامعه را پایه ریزی می کند که شامل نظام های سیاسی ، اقتصادی و نظام خانواده می باشد.

ادامه

شرح مشکلات و ستمهای وارده بر ملت عرب اهواز از تریبون سازمان ملل متحد

دکتر عبدیان در این اجلاس در خصوص ستم وارده به الی 5 7 میلیون عرب اهوازی در زمینه های ملی، فرهنگی و زبانی سخنرانی کرد. دکتر کریم در سخنرانی خود بر لزوم تحت قشار قرار دادن حکومت ایران در خصوص اجرای مصوبات شورای حقوق بشر سازمان ملل در زمینه حقوق ملیتها و اقوام موجود درایران و همچنین اقرار شفاف بر و جود و به رسمیت شناختن حقوق ملیتها و سایر اقلیتها و ارائه امار دقیق جمعیت انان؛ تاکید نمود.

ادامه