اهواز


دیروز کویت قبله بود، امروز استرالیا م- وهبی

در کودکی در باره کویت حرف و حدیث فراوان می شنیدم و مردم به کسی که وضع مالی خوبی در منطقه ما داشت، می گفتند «یارو وضعش کویته»، یعنی ثروتمند است. به همین دلیل برای ما رسیدن به کویت مساوی دست یابی به خوشبختی و سعادت بود و من همیشه آرزو داشتم روزی از روزها به این کشور سفر کنم، تا تصوراتی که از آنجا در ذهنم شکل گرفته بود را از نزدیک تجربه کنم. پس از گذشت سال‌ها از آن دوران، اکنون تحقق آرزوی دیرن برایم ممکن شده است. از این روی تصمیم گرفتم با کشتی به این سفر تحقق بخشم.

ادامه

هاشم شعبانی: نیروهای امنیتی زیرشکنجه از من اعتراف دروغ گرفتند و به اعدام محکوم کردند

با سپاس بیکران برای شما که تا کنون در جهت احقاق حق و رد ناحق تلاش کردید، باطل و ناحق تلاش کرده برای جلب نظر افکار عمومی جهانی با کسوتی زیبا ظاهر شود. با واژگانی عامه پسند و فریبنده سعی در انحراف افکار عمومی جهانی دارد تا

ادامه

حکم اعدام پنج فعال مدنی عرب اهوازی را متوقف كنيد

از خیزش مردم عرب اهواز در پانزده آوریل 2005 تاکنون، ارگان امنیتی نظام جمهوری اسلامی، مبارزان اهوازی را زیر انواع مختلف سرکوب قرار داده است. شعبه دوم بیدادگاه انقلاب اسلامی شهر اهواز در تازه ترین اقدام ظالمانه حکم اعدام پنج فعال عرب اهوازی عضو موسسه "الحوار" یا "گفتگو" را در تاریخ 2012/07/07 صادر کرد. این دادگاه، فعالیتهای مدنی و فرهنگی موسسه را محاربه با خدا و اقدام علیه امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور به شمار آورده است.

ادامه

بررسی وضعیت حقوق بشر مربوط به عرب های ایران در پارلمان بریتانیا

فعالان اهوازی گزارش های خود را تقدیم کردند کمیته حقوق بشر در پارلمان بریتانیا روز چهارشنبه 15-5-2013 به دعوت حزب محافظه کار حاکم این کشور و با حضور فعالان اهوازی ، وضعیت حقوق بشر عرب های ایران را مورد بررسی قرار دادند. در این جلسه فعالان حقوق بشر اهوازی گزارش هایی را درباره نقض حقوق بشر از سوی دولت ایران علیه عرب های این کشور قرائت کردند.

ادامه

برگزاری سمینار روابط میان جنبش های ملی ، زنان وکارگران در استوکهلم با شرکت نویسندگان و فعالان قومییت های ایرانی صورت گرفت

سمينار بررسی روابط میان جنبش های ملی ،جنبش مساوات طلبی زنان وجنبش عدالت اجتماعی با شرکت تعدادی از نویسندگان و فعالان قومی در استوکهلم پایتخت سوئد برگزار شد.

ادامه