اهواز


جنبش کارگری وهمبستگی مردمی بین ملت عرب اهواز

همان طور كه ضرب المثل معروف مي گوید پيروز ميدان تاريخ را می نویسد و خميني و سردمدارانش با كشتن تمام مخالفين از جمله ملت هاي غير فارس و احزاب سياسي ايراني كه مخالف حكومت اسلامی و ولايت فقه بودند یکه تاز میدان شدند و این انقلاب را كه نتيجه خون قهرمانان گمنام سراسر ايران بود به را به نام خود زدند.

ادامه

چرا تالاب فلاحیه در لیست دولتی تالاب های اولویت دار نیست؟

تالاب فلاحيه از سال ١٩٧٥ تا به امروز در ليست مونترو (Montreux ) ،كنوانسيون رامسر ثبت شده است. اين ليست تالاب‌ های ثبت شده در معاهده رامسر را دربرمی‌گیرد که با خطر نابودی روبه‌رو هستند .شايان ذكر است كه تالاب فلاحيه با وسعت ٤٠٠،٠٠٠هكتار، بزرگترين تالاب ايران بشمار ميرود و چهارمين تالاب بين المللي حساب مى ايد.

ادامه

مشاركت هيأتى از عربهاى اهوازى در كنفرانس مجاهدين خلق در پاريس

مشاركت هيأتى از عربهاى اهوازى در كنفرانس مجاهدين خلق در پاريس

ادامه

اظهارات مسؤولان نظام درباره نامهاى تاريخى وتدريس زبان عربى در اهواز

اظهارات مسؤولان نظام درباره نامهاى تاريخى وتدريس زبان عربى در اهواز

ادامه

آهنگ عرب كش، مقدمه اى براى زدودن قبح عرب كشى در ايران

آهنگ عرب كش، مقدمه اى براى زدودن قبح عرب كشى در ايران

ادامه