اهواز


سلطان عربستان؛ شوکت وعظمت از یاد رفته

هرگاه كسي با دقت نظر چندين قرن گذشته جلگه خوزستان را با اوايل قرن سيزدهم هجري مقايسه كند دچار دهشت و تعجب ميشود. جلگه خوزستان كه قرنها مركز تمدن بشري بود در اين زمان به سرزميني لم يزرع در كنار رودخانه عظيم كارون تبديل شده بود. افراد قليلي متشكل از چندين عشيره و بيابانگرد كه منزلگاه موقتي براي خود داشتند در آن بودند. در حالي كه آثار تمدني كهن و زيگوراتهاي مرتفع در آن به چشم ميخورد. شهرهاي عمده آن شوشتر و دزفول به حساب ميآمد كه شايد جمعيت آن روز هم رفته شصت هزار نفر هم نميشد. اين همه تفاوت نشانه بي توجهي شديد حكومت مركزي ايران به سرزمينهاي حاشيهاي و دور از مركز بود. حكام بي سياست مركزنشيني كه شايد كفايت حكمراني بر همان مركز كشور يعني تهران را نيز نداشتند.

ادامه

بحرانی شدن وضعيت كشاوری خفاجیه در پی ممنوعيت كشت

رييس نظام صنفي كشاورزان دشتآزادگان گفت: در سال زراعي جاري از سوي سازمان آب و برق ممنوعيت كشت اعلام شد، اما هرگز به اين موضوع اشاره نشد كه هزينههاي زندگي اين كشاورزان كه تنها از اين راه امرار معاش ميكنند، چگونه تأمين مي شود.

ادامه

آلمان ها یکی از مهمترین تپه های دوران عیلام را در شوش می كاوند

سرپرست واحد پژوهشی ميراث فرهنگی خوزستان از حضور هیات مشترک باستانشناسی ایران و آلمان به سرپرستی دکتر مفیدی از اساتید برجسته باستانشناسی دانشگاه ماینز آلمان در شهرستان شوش خبر داد

ادامه

فیصل بنی طی "عروسك كودك جنوب" را ترجمه كرد

فیصل بنیطی مجموعهای از داستانهای كوتاه عربی نویسندگان كشورهای فلسطین، لبنان و سوریه را در "عروسك كودك جنوب" به فارسی ترجمه كرد

ادامه

نام 26 تن از بازداشت شدگان نا آرامی های چند روز اخیر اهواز

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نام بیست و شش تن از دستگیرشدگان چند هفته اخیر در اهواز وشهرهای تابعه را اعلام کرد. این دستگیری ها از اواخر مارس آغاز و تا 15 آوریل که مصادف با سالگرد قیام مردم عرب در سال 2005 است، ادامه یافت. در روزهای گذشته نیروهای امنیتی وپلیس، تظاهرات صدها تن از جوانان عرب را در محله های مختلف شهر اهواز و شهر حمیدیه سرکوب کرده و دست کم 26 تن از آنان را قبل از آغاز تظاهرات دستگیر نموده است.

ادامه