اهواز


دعوت از مردم عرب اهواز برای تحریم انتخابات نمايشى نظام ولایت فقیه قاتل

دعوت از مردم عرب اهواز برای تحریم انتخابات نمايشى نظام ولایت فقیه قاتل

ادامه

از وفاق تا النضال: تصحیح برخی برداشت ها

از اعضای موسس لجنة الوفاق و عضو شورای مرکزی حزب وفاق در مقاله ی اخیر آقای یوسف عزیزی بنی طرف تحت عنوان " از اهواز تا دانمارک: شبح خلق عرب و وقاحت ج ا ا " بحثی در رابطه با " وفاق " و عضویت آقای حبیب نبگان و چگونگی تشکیل حرکة النضال طرح شد که لازم گردید توضیحاتی در این رابطه مطرح شود.

ادامه

هفت تپه نمادی از مبارزه ی مدنی مسالمت آمیز

      خوزستان در حال حاضر کانون مبارزه ی مسالمت آمیز مدنی کشور شده و هفت تپه به نماد و قلب تپنده ی این کانون تبدیل شده است. با نظر به مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه می توان به ماهیت این مبارزه ی مدنی پی برد و آن را برشی از فضای کنونی کشور دانست. 

ادامه

نظام بوروکراسی دولتی ( سیستم اداری ) در اقلیم اهواز ( استان خوزستان ) چگونه عمل می کند؟

از نظر بسیاری، اصطلاح بوروکراسی حاکی از ناکارآمدی و بیهودگی و تشریفات وقت گیر است: بطور خلاصه، " کاغذ بازی ". اما در عرصه ی سیاست، بوروکراسی به دستگاه مدیریت دولت دلالت دارد، یعنی به انبوه کارمندان و مقامات عمومی ای که مسئول اجرای وظایف حکومتند. همین که حکومت رشد کرد و گستره ی مسئولیت های آن توسعه یافت، بوروکراسی نقش فزاینده ای در زندگی سیاسی می یابد. در این حال دیگر نمی توان کارمندان را فقط مدیران یا مجریان سیاست دانست و آنها را ندیده گرفت، بلکه در این صورت آنها چهره های اصلی فرایند سیاسی اند و حتی گاه کشورشان را نیز اداره می کنند.

ادامه

بزرگداشت پنجمین سالگرد درگذشت منصور مشرف در آمریکا برگزار شد

پنجمین سالروز درگذشت منصور مشرف، مبارز نستوه، شاعر و اندیشمند اهوازی با حضور خانواده و مدیر اجرایی سازمان حقوق بشر اهواز در آمریکا گرامی داشته شد

ادامه