اهواز


نظام بوروکراسی دولتی ( سیستم اداری ) در اقلیم اهواز ( استان خوزستان ) چگونه عمل می کند؟

از نظر بسیاری، اصطلاح بوروکراسی حاکی از ناکارآمدی و بیهودگی و تشریفات وقت گیر است: بطور خلاصه، " کاغذ بازی ". اما در عرصه ی سیاست، بوروکراسی به دستگاه مدیریت دولت دلالت دارد، یعنی به انبوه کارمندان و مقامات عمومی ای که مسئول اجرای وظایف حکومتند. همین که حکومت رشد کرد و گستره ی مسئولیت های آن توسعه یافت، بوروکراسی نقش فزاینده ای در زندگی سیاسی می یابد. در این حال دیگر نمی توان کارمندان را فقط مدیران یا مجریان سیاست دانست و آنها را ندیده گرفت، بلکه در این صورت آنها چهره های اصلی فرایند سیاسی اند و حتی گاه کشورشان را نیز اداره می کنند.

ادامه

بزرگداشت پنجمین سالگرد درگذشت منصور مشرف در آمریکا برگزار شد

پنجمین سالروز درگذشت منصور مشرف، مبارز نستوه، شاعر و اندیشمند اهوازی با حضور خانواده و مدیر اجرایی سازمان حقوق بشر اهواز در آمریکا گرامی داشته شد

ادامه

چکیده جمعبندی تاریخ مبارزات خلق عرب احواز ( عربستان – اهواز )

هراز گاهی صحنه سیاسی سرزمین اشغال شده ما شاهد اعتراضاتی در این یا آن شهر و روستا است . این اعتراضات خود انگیخته و یا فراخوانده شده که تماما سمت و سوی مبارزه با حاکمان سرکوبگر و بر علیه سیاست های سرکوب و ویرانی است بسرعت فضای سیاسی شهرها ها را بدست می گیرد و جنب و جوش مبارزاتی را در سرتاسر شهرها و روستاها می پراکند . در یک سمت مردم به پیشتازی جوانان پرشور خلق عرب برای دفاع از موجودیت شان به خیابانها سرازیر می شوند

ادامه

جنبش کارگری وهمبستگی مردمی بین ملت عرب اهواز

همان طور كه ضرب المثل معروف مي گوید پيروز ميدان تاريخ را می نویسد و خميني و سردمدارانش با كشتن تمام مخالفين از جمله ملت هاي غير فارس و احزاب سياسي ايراني كه مخالف حكومت اسلامی و ولايت فقه بودند یکه تاز میدان شدند و این انقلاب را كه نتيجه خون قهرمانان گمنام سراسر ايران بود به را به نام خود زدند.

ادامه

چرا تالاب فلاحیه در لیست دولتی تالاب های اولویت دار نیست؟

تالاب فلاحيه از سال ١٩٧٥ تا به امروز در ليست مونترو (Montreux ) ،كنوانسيون رامسر ثبت شده است. اين ليست تالاب‌ های ثبت شده در معاهده رامسر را دربرمی‌گیرد که با خطر نابودی روبه‌رو هستند .شايان ذكر است كه تالاب فلاحيه با وسعت ٤٠٠،٠٠٠هكتار، بزرگترين تالاب ايران بشمار ميرود و چهارمين تالاب بين المللي حساب مى ايد.

ادامه