بو بکش، بوبکش چه بوی گندی از سیمای ایران آمده

 

 

 

 

هرجایش را می بویی، بوی گندش دماغت را می آزرد. واپسین دسته گل مملکت گل وبلبل، ریدن اکبر عبدی در تلویزیون رسمی ایران بود. بوی این مستراح روباز، سراسر "ایران زمین" آریایی را فراگرفته است . این بوی گُه را آریا نژادان، گهربار دانسته اند و در شبکه های اجتماعی به ستایش اش پرداخته اند اما انسان صفتان را آشفته کرده.این غول مردار بویِ تازه جان که نژاد پرستی آریایی نام دارد و عرب ستیزی نشانه برجسته آن است می رود که همه جامعه چند ملیتی ایران را با مدفوع خود آلوده کند و زمینه را برای خشونت آماده سازد. این فقط توهین اکبر عبدی هنرپیشه سرشناس ایرانی به عرب ها نیست بلکه نوای ناخوش اندیشه عرب ستیز و دگر ستیزی است که از دوران "آریا"مهری تا جمهوری اسلامی – آریایی ادامه دارد. طی این مدت،ده ها تاریخنگار، سیاستمدار، شاعر، نویسنده، هنرمند وروزنامه نگار ریز ودرشت بر کوره نفرت از عرب دمیده اند. این تنها صدا وسیمای جمهوری شیعی – پارسی نیست بلکه عقده هایی است که همه روزه در محافل حزبی و سیاسی وخانوادگی ، دانشگاه ها، روزنامه ها ورسانه های رنگارنگ فارسی سر باز می کنند تا چرک هایش را بر چهره ما بپاشاند.

با وجود این اندیشه ها و صداها و تریبون های داخل وخارجِ نژاد پرستان عرب ستیز آیا نیازی به صدام حسین و حزب بعث و دیگر ناسیونالیست های عرب هست تا ملیون ها عرب هموطن خود را به سوی جدایی خواهی براند و آنها را از هر چه ایران و ایرانی است متنفر کند؟ قاطعانه می گوییم، شما نژادگرایان آریا تخمه، تجزیه طلب اید، شماها هستید که تخم نفرت می کارید و زمینه قهر و جدایی را آماده می کنید، بیهوده دیگران را متهم نکنید. در ایران – اما - امید به اقلیتی است که نمی خواهد در برابر بادهای تهوع آور نژاد پرستی سر به ستایش آورد. اکبر عبدی تنها یک فرد از خانواده صدا وسیمای ج اا، است که به بهانه حادثه تاسف بار حج امسال به همه عرب ها اهانت کرده، لذا مدیران این موسسه عریض و طویل مسوول مستقیم پیامدهای این گونه برنامه ها هستند.
کانون مبارزه با نژاد پرستی و عرب ستیزی در ایران
بیانیه شماره 27/3/10/2015