ده سال از انتفاضه عربهاى اهواز

 

 

 

 سحر بيت مشعل - وكيل وفعال حقوق بشر

دقیقا ده سال پیش در چنین روزی 26 فروردین 1384 مردم غیور عرب اهواز بدنبال فاش شدن نامه محرمانه منسوب به محمد علی ابطحی (رییس دفتر محمد خاتمی رییس جمهور وقت)  مبنی بردستورالعمل ابلاغ درخصوص تغییر ساختار جمعیت اعراب اهواز ظرف ده سال آینده ،باعث خشم آنها شده وبا گردهم آمدن قریب به دو هزار نفر در منطقه شلنگ آباد اهواز (حی الثوره) تا باتفاق در مقابل استانداری تجمع ونارضایتی خود را انعکاس دهند  با حمله نیروی انتظامی مواجه شدند و  منجر به کشته شدن دهها نفر ومجروح شدن صدها نفر انجامید که این امر باعث شد تا مردم عرب در دیگر مناطق اهوازنسبت به این مساله بی تفاوت نباشند وساکت ننشینند درلشکر آباد ،کوت عبدالله ،ملاشیه وحتی شهرهای اطراف آن حمیدیه ،خفاجیه،شوش ،محمره و.....دست به تظاهراتی زدند که تا چندین روز طول کشید ودرگیریهایی بین نیروی انتظامی ومعترضین بوده که دراین بین صدها تن به عنوان معاند نظام بازداشت ومورد شکنجه واقع شدند واز شهرهای دیگرایران نیروهای انتظامی جهت سرکوب مردم عرب به اهوازاعزام شدند وتا کنون هرسال در چنین روزی در اهواز حالت آماده باش نظامی برقرار میشود وسالانه تعداد زیادی در این ایام که مراسم سالگرد شهدای این حادثه را برگزار میکنند تحت عناوین مختلف بازداشت میشوند .

متعاقبا ابطحی نامه مذکور را تکذیب وجعلی اعلام کرده اما رویدادهای مختلف درزمان رضاه شاه وهم اکنون دردولت جمهوری اسلامی سیاست پاکسازی نژادی نسبت به اعراب همیشه در دستور کار آنها بوده وبا برنامه ریزی واعمال فشار سعی در کوچ دادن مردم عرب اهواز از سرزمینهایشان میشوند وخواهان محو هویت عربی آنهاست.

غصب اراضی کشاورزان ،پروژه نیشکر،عدم بازسازی مناطق جنگی مرزی ، ندادن فرصتهای شغلی به بومیان ،تغییر نامهای عربی شهرهای اهواز  به فارسی ،عدم رفع مشکلات محیط زیستی ،انتقال آب کارون به اصفهان وهزاران مورد دیگرازمصادیق همین نامه ونامه های محرمانه دیگری است که ممکن است تا کنون فاش نشدند ویا  ابطحی ها وامثال او آنها را جعلی عنوان کنند اما برای مردم عرب اهواز اعمال اینگونه سیاستها دیگرپوشیده نیست وسعی در حفظ اراضی اجداد خویش ،اصالت وهویت خود خواهد کوشید.