مشاركت سازمان حقوق بشر اهواز در كنفراس سازمان ملل درباره ناپديد شدگان اجباری

 

 

 

 

 

سازمان حقوق بشر اهواز در 105 مين اجلاس كميته پيگيري ناپديد شدگان سياسي - وابسته به شوراي حقوق بشر سازمان ملل - در بوئنس آيرس در كشور آرژانتين كه از 2 مارس شروع شده وتا 6 مارس 2015 ادامه خواهد داشت، شركت كرد.

دكتر كريم عبديان مدير اجرايى سازمان حقوق بشر اهواز طى جلسات مختلف اين اجلاس سخنرانى كرده و امسال براى اولين بار با پروفسور اريل دوليتسكي - Areil Dulitzky رئيس شوراي كارشناسان سازمان ملل و استاد حقوق دانشكاه تكزاس ملاقات كرده وگزارشى از وضعيت اسفناك حقوق بشر در اقليم اهواز وساير مناطق ايران ارائه داد وبه طور مفصل در مورد وضعيت ناپديد شدگان وزندانيان سياسى عرب اهوازى صحبت كرد.

آقاى دوليتسكى در اين ديدار از آقاي بني سعيد عبديان و سازمان حقوق بشر اهواز جهت همكارى و گزارش دهي از مفقودين سياسي عرب اهوازي و ديگر مفقود شدگان وزندانيان سياسى از اقليتهاي ملي و اتنيكي و مذهبي و زباني در ايران – با اين كميته  پيگيري ناپديد شدگان دعوت به عمل آورده و خواستار ارائه گزارشى مفصل از  مفقود شدگان سياسى مخصوصا از سال ٢٠٠٩ به بعد شده است.

دكتر كريم بني سعيد عبديان خطاب به پرفسور دولزيسكي بعنوان رئيس اجلاس و ديكر كارشناسان ومشاركت كنندگان و حضار شمه اى از تاريخ ملت عرب اهواز را قرائت كرده و سپس گزارشى مفصل از موارد نقض حقوق بشر عليه عربهاى اهواز  وپروژه جمهورى اسلامى براى پاكسازی نژادى عليه آنان ونيز مفقود شدگان وزندانيان سياسى عرب اهوازي ارائه داد.

عبديان از مبارزات تاريخي مردم عرب اهواز و افزايش نقض حقوق بشر عليه أنها و تاريخ سركوب ها ودستگيريهاى فعالان سياسى ومدنى وسركوب خشن تظاهر كنندگان مسالمت أميز از تاسيس جمهوري اسلامي شرح مفصلى تقديم كرده و به ديدار گزارشگر  ويژه سازمان ملل آقاى ميلون كوتاري به اهواز در سال ٢٠٠٥ اشاره كرد. وي با اشاره به اينكه آقاى كوتارى در گزارش خود به پروژه جمهورى اسلامى براى پاكسازی نژادى عليه عربهاى اهوازي تأكيد كرده بود، از ملاقاتش با اقاي كوتاري در ژ نو و نيز در سه مورد ملاقات وى با هيأت هاي فرستاده بارلمان اروبا به ايران در ١٠ سال گذشته پرداخته و از گزارشهاى متعدد بين المللى در مورد نقض حقوق اقليت هاى ملى – اتنیکی  ومذهبى وزبانى در ايران سخن گفت.

آقاي برفسور دوليتسكى با اشاره به اينكه كميته پيگيري ناپديد شدگان سازمان ملل در حال حاضر 519 مورد از ناپديد شدگان اجبارى در ايران را شناسايى كرده كه از بين مجموع 43000 مورد مفقود شدكان سياسي در سطح جهان مى باشند.

بعد از ظهر روز چهارشنبه 4 مارس آقاي بني سعيد – به سؤالات كارشناسان سازمان ملل در مورد مفقود شدكان اهوازي و كل مفقودين وزندانيان سياسى در ايران پاسخ داد.

 در اين جلسه به پيشنهاد رئيس كميته پيگيري ناپديد شدگان برفسور دوليتسكى مقرر گرديد كه دكتر کریم عبديان بني سعيد و سازمان حقوق بشر اهواز رابط مستقيم سازمان ملل در مورد مفقود شدگان و ناپديد شدگان سياسي اقلیتهاي ملي - اتتنيكي و مذهبي و زباني در ايران باشد.

در جواب آقاي بني سعيد عبديان توضيح داد كه بعنوان يك  زنداني سياسي سابق - هيج تبعيضي  ملي و يا قومي و زباني در مورد دفاع از زندانيان سياسي و مفقود شدان در همه نقاط ايران قائل نبوده و نيست و حاضر است در كليه ٥١٩ مورد مفقود شدگان سياسي در ايران با سازمان ملل همكاري كند، ولي به دليل كمبود كادر متخصص در مساله  پيگيري موارد زندانيان و مفقودين- و بدليل عدم و جود امكانات در سازمان حقوق بشر اهواز ، در مرحله اول اولويت را به اقليتهاي ملي و مذهبي و زباني خواهد داد، زيرا كه سازمانهاى حقوق بشر ايرانى مختلف بيشتر مسايل مناطق مركزى ايران را پیگيرى مى كنند ومتأسفانه به مناطق ملى واتنيكى ومسايل اقليتها به ندرت توجه مى كنند.

از سوى ديگر  دكتر عبديان در اين اجلاس پرونده هاى بعضى از مفقود شدگان عرب اهوازي را به نمايندگى از خانواده هايشان مطرح نموده  ودر سخنرانى خود به اين نكته كه اين خانواده ها - در داخل و در خارج – بدلايل سياسي وامنيتى وفشارهاى رژيم ايران  نمى توانند مساله فرزندان مفقودشان وپرونده هاى آنان را دنبال كنند.

اجلاس امسال در كاخ ايك ازما ، يادكار و آرشيو  ملي ارژانتين بيادمان مفقود شدكان ١٠ ساله حكومت ديكتاتوري نظامي  در مركز شهر بوأنس ايرس تشكيل شد.

در طى يك هفته اين اجلاس آقاي عبديان در ارژانتين حضور داشته و با مسؤولان سازمان ملل ونمايندگان سازمانهاى حقوق بشر مشاركت كننده در اين اجلاس ديدارهاى متعددى انجام داده است. 

كميته پي گيري مفقودين و نا پديد شدگان سياسي مجموعه اي از كارشناسان و گزارشگران ویژه سازمان ملل هستند كه شرايط و وضعيت ناپديدشدگان در كشورهاي عضو و امضاء كننده كنوانسيون حقوق بشر را با مشاركت و همكاري خانواده هاي ناپديدشدگان ، وبا همكاري و مكاتبات رسمي و غير علني سازمان ملل ، با با کشورهاد عضو سا.مان ملل را دنبال ميكنند.

بنا به بند ٣١ اين كنوانسيون ، كشورهاي عضو موظفند با اين كميته همکارى کنند و به گزارشات آن جواب دهند.  كميته جواب و مراسلات كشورها را با خانواده و يا نمايندكان آنها نشان ميدهد. اين كميته سالي دو بار تشكيل جلسه ميدهد و خانواده هاي ناپدبدشدكان ميتوانند شكايات خود را ارسال كنند و تقاضاي پيگيري مسايل فرزندان مفقود خود را بدهند.

سازمان حقوق بشر اهواز بيش از ده سال است كه با كليه كميته هاي سازمان ملل در مورد زندانيان و مقتولين و  ناپديد شدگان سياسي در ايران و بخصوص در مناطق اقليت هاي ملي ، مذهبي و علي الخصوص در مناطق عرب نشين اقليم اهواز - با همكاري و از جانب و به نمايندكي از خانواده هاي نا پديد شدگان،  همكاري ميكند.

جمهوري اسلامي ايران  در اين مورد تاريخچه اى منفى و پرونده سياهي دارد.در بيش از سه ونیم دهه حكومت جمهوري اسلامي صد ها فعال سياسي عرب اهوازي و يا خانواده هاي آنها به روشهاى مختلف نا پديد شده و اغلب بدست رژيم كشته ويا زندانى وتبعيد شده اند، از جمله اين موارد متعدد  مى توان به غرق در رود كارون و يا پرتاب از هلي كوبتر در تالابهاي وسيع اقليم و يا دفن بدون نام و نشان در مناطقى دور دست، اشاره كرد.

در سالهاي اخير چندين مورد ناپديدشدن فعالان سياسي  توسط خانواده هاى آنان كه از ايران خارج شده و بر عليه نظام فعاليت ميكنند -  به سازمان حقوق بشر اهواز گزارش شده كه سازمان پرونده هاى آنان را با مؤسسات وكميته هاى مختلف سازمان ملل مطرح كرده ونيز موارد آنها را در اين اجلاس بطور ويژه دنبال ميكند.

سازمان حقوق بشر اهواز

5 مارس 2015