دیدار نمایندگان کنگره ملیتهای ایران فدرال با پارلمان اروپا

 

 

 

 از روز دوشنبه  ۲۲  تا پنجشنبه ۲۵ سپتامبر هفته گذشته، یک هیئت از نمایندگان و اعضاء کمیته روابط بین المللی کنگره ملیتهای ایران فدرال همراه با بعضی از نمایندگان اقلیتهای ملی و مذهبی  با تعدادی از نمایندگان جدید الانتخاب پارلمان اروپا ملاقات بعمل آوردند.

هیئت مذکور متشکل  از آقای دکتر کریم بنی سیعد عبدیان و آقای ناصر بلیده ای از اعضاء کمیته روابط بین المللی کنگره ملیتها و خانم آیدا کریملی از اتحاد آذربایجان جنوبی وخانم شیما سيلاوى از سازمان حقوق بشر اهواز بودند.

هدف اصلی از این ملاقات ارائه نشانه هائی از تشدید وضعیت حقوق بشر و افزایش اعدامها در ایران برای نمایندگان جدید الانتخاب پارلمان بود- که گرچه  حدود دو ماه از اتمام انتخابات گذشته است - ولی در حقیقت دو هفته بیش نیست  که عملا پارلمان شروع به کار کرده است. 

 محور اصلی این دیدار ملاقات با اعضاء  جدید کمیته بین المللی، کمیته  روابط با ایران،  کمیته حقوق بشر،  کمیته محیط ریست ، کمیته امنیت و کمیته جامعه مدنی و عدالت بود. هیئت با اعضاء این کمیته های پارلمانی از جمله پرفسور  کلاس بوخنر - و اقای تونر  کلمان و  خانم دکتر کورتیلیا ارنست، خانم  مارجتی دوچ وآقای تری کابراس و نیز با مسئولین احزاب پارلمانی از جمله با احزاب سوسیالیست و سبز و حزب مردم اروپا و اعتلاف  احزاب سوسیالست و مترقی- اعتلاف احزاب لیبرال و دمکرات و نیز اعتلاف احزاب سبز  ملاقات نمودند.

از طرف دیگر  این نمایندگان در خلال این ۴ روز علاوه بر پارلمان با مسئولین کمیسیون اروپا و بطور اخص با روسای ادارات روابط ایران و اروپا و با مسئولین روابط اروپا و خاور میانه و نیز مسئولین حقوق بشر و گروه هماهنگی  مذاکرات P5+1   ملاقات نمودند.


در کلیه دیدارهای این هیئت اینکه   امروز بعد ازقریب به یکسال و نیم پس از انتخاب روحانی به ریاست جمهوری نه فقط وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود نیافته که بمراتب بد تر نیز شده است و اینکه تعداد اعدامها در یکسال گذشته با رقم بیش از ۷۰۰ ، که  در صدر آنها اعئدامهای سیاسی تحت عنوان "محاربه" و "مفسد فی الارض" و " اقدام بر علیه  امنیت ملی" در سراسر ایران و بخصوص در مناطق عرب و بلوچ و کرد نشین،   بوده است،   مطرح گردید. 

مضافاْ موضوع افزایش اختناق بیش از حد در درون  کشور ونقش فعال ایران در همه منازعات و جنگ های داخلی کشورهای خاورمیانه و دیگر حوادث منطقه را ، هیئت، در دیدارهای مختلف مطرح کردند.

برای نمایندگان پارلمان اروپا توضیح داده شد که با بر رسی کارنامه بیش از یکساله آقای روحانی واضح است که هیچکدام از وعده های انتخاباتی ایشان در موارد طرح 10 ماده ای ایشان  بنام " طرح اقوام" – که شامل موارد مهم مورد مطالبه ملیتهای غیر فارس و دیگر اقلیتهای ملی و مذهبی و زبانی در گذشته بوده است- از جمله تدریس به بزبان مادری،  مطلقاً و در هیچ سطحی به تحقق نپیوسته است.   

اعضاء هیئت مدارک مشخصی از سیاست یکسان سازی اجباری ملیت های غیر فارس ، غصب اراضی کشاورزان عرب  اهواز، انحراف رود کارون به مناطق فارس نشین مرکز و عدم آبگیری دریاچه های ارومیه و هامون  و دیگر نشانه های سیاست های پاکسازی قومی و ژنوساید فرهگی بر آنان،  ارائه نمودند-  و نیز نشان دادند که افزایش دستگیری و اعدامها در ملاء عام ، برای ارعاب مردم ،  یورش و هجوم وحشیانه به زندانیان سیاسی دربند و به خانواده های آنها در خارج زندان،  ناپدید شدن فعالان و تشدید خفقان؛ کارنامه یکسال و نیمه آقای روحانی در مورد حقوق بشر بوده است -  و اینکه  نه فقط هیچگونه نشانه ای از مخالفت آقای روحانی با سیاست یکسان سازی اجباری ملت های غیر فارس موجود نیست  - بلکه بمراتب بسیار بیشتر از گذشته  ادامه دارد. تمرکز هرچه بیشتر قدرت در مرکز و سلطه و سیطره سپاه با شتاب  فوق العاده و بی سابقه ای در تمامی سطوح سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی، کماکان در جریان بوده  است. 


از نمایندگان پارلمان اروپا خواسته شد که با تاْثیر گذاری بیشتری  بر روی کمیسیون و شورای اروپا سعی شود در مذاکرات اتمی مساله نقض حقوق بشر مطرح شود و تفکیک این دو در مذارکرات  كه از جمله نگرانی های جامعه مدنی در ایران می باشد مو بحث قرار گيرد.

 قرار شد در این مورد پارلمان اروپا از نمایندگان مختلف آپوزیسیون و نیز نمایندگان زنان و نمایندگان اقلیتهای ملی و مذهبی برای ارائه  مدارک و گزارشاتی در این مورد -در جلسات عمومی وعلنی  پارلمان،  دعوت بعمل آورد.

و نیز پیشنهاد لزوم تشکیل یک فراکسیون دائمی از نمایندگان ذینفع  پارلمان برای پیگیری حقوق بشر و دفاع از حقوق زنان و اقلیتهای ملی و مذهبی ، بین رهبران اعتلاف های پارلمانی، به بحث گذاشته شود. 


هیئت دیدار با پارلمان اروپا

کمیته روابط بین المللی کنگره ملیتهای ایران فدرال

شنبه ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴