بیانیه فعالان جامعه مدنی به مناسب روز زن

 

از سرآغاز هشت مارس 1909 تا کنون ، ملت ها هر ساله به پاس احترام جایگاه زن و پشتیبانی از مبارزه اش برای حفظ کرامت انسانی و برابری در حقوق و وظایف در تمام زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی با مردان این روز بزرگ را در سراسر جهان جشن می گیرند .
 
 
کارل مارکس ارزیابی پیشرفت جامعه را وابسته به موقعیت اجتماعی زنان دانست و در این باره گفت : " هر کسی که کمی از تاریخ خوانده باشد میداند که یک تغییر و تحول عظیم در جامعه بدون حرکت زنان غیر ممکن است . "
 
 
مبارزات زنان در طی سد سال گذشته در سطح جهان ، با پشتیبانی جنبش های جامعه مدنی دستاورد های با ارزشی را به بار آورد . اما متاسفانه هنوز بسیاری از زنان در جهان از حقوق خود ، از جمله ابتدائی ترین آن که انتخاب همسر است برخوردار نیستند !
 
 
به رغم سنت های پوسیده قبیله و محدودیت های نیروهای مرتجع درون حاکمیت اسلامی ، که بقای زن عرب اهوازی را در پیله عقب ماندگی ، همچنان آرزو می کنند ، وی توانست با شکستن و خروج از این پله ی واپس ماندگی ، با حضور در فعالیت های اجتماعی - مدنی که آخرین نمونه آن حضور بی نظیر و مؤثر در تظاهرات نجات کارون و مرداب فلاحیه است ، نشان دهد : از یک سو ، در جبهه ی پیکار بی وقفه علیه ساختار های تاریخی مردانه قدرت ، مبارزی خستگی ناپذیر است ، و از سوی دیگر با الهام از جوهر ارتباط ارگانیک خود با روند طبیعی استمرار حیات ، نسبت به همه مسائل روز جامعه خصوصا خطرهای زیست محیطی ، فوق العاده حساس است و مشتاقانه با تمام نیرو برای دفع آن خطر ها شانه به شانه مردان در میدان های مبارزه حاضر می شود .
 
 
هدف ما فعالان جامعه مدنی ، همواره رسیدن جامعه به پیشرفت اجتماعی - فرهنگی مطلوب است . ونیز بر آنیم که رسیدن به این هدف مقدس تنها زمانی میسر است که حقوق زنان در جامعه به رسمیت شناخته شود و در سطح استاندارد مطلوب قرار گیرد و موقعیت آناند در تمام عرصه های زندگی اجتماعی با مردان برابر شود .
 
 
و بار دیگر به مناسبت این روز جهانی پر ارج زنان صمیمانه ترین تبریکاتمان را ضمن آرزوی تحقق بیش از بیش مطالباتشان ، به همه زنان جهان تقدیم می کنیم .
 
 
 زنده باد هشتم مارس روز جهانی زن ....
 
 
فعالان جامعه مدنی عرب اهواز
 
 
8 مارس 2014