شرح مشکلات و ستمهای وارده بر ملت عرب اهواز از تریبون سازمان ملل متحد

پنجمین اجلاس سالیانه شورای حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد در ژنو برقرار گردید.
 
این اجلاس همه ساله در خصوص بررسی مشکلات اقلیتهای ملی در کشورهای مختلف در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار می شود. در اجلاس امسال هیئتی به ریاست اقای دکتر کریم عبدیان (ریس سازمان حقوق بشر اهواز) از جانب مردم عرب اهواز شرکت داشت.

دکتر عبدیان در این اجلاس در خصوص ستم وارده به الی 5 7 میلیون عرب اهوازی در زمینه های ملی، فرهنگی و زبانی سخنرانی کرد. دکتر کریم در سخنرانی خود بر لزوم تحت قشار قرار دادن حکومت ایران در خصوص اجرای مصوبات شورای حقوق بشر سازمان ملل در زمینه حقوق ملیتها و اقوام موجود درایران و همچنین اقرار شفاف بر و جود و به رسمیت شناختن حقوق ملیتها و سایر اقلیتها و ارائه امار دقیق جمعیت انان؛ تاکید نمود.

دکتر عبد یان در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به مشکلات و ستمهای وارده بر ملت عرب اهواز که به صورت روزانه توسط جمهوری اسلامی اعمال می گردد؛ اعلام نمود: "رژیم حاکم بر ایران با دید شک و با نگاه اتهام امیز به مردم عرب برخورد می نماید؛ و انها را تهدیدی برای امنیت ملی خود می پندارد نظام حاکم بر ایران به شیوه های گوناگون سعی در مهاجرت اجباری عرب ها و جایگزینی فارس ها و سایر قومیت ها در منطقه دارد.

این امر "پاکسازی نژادی" اشکار و مخالف قوانین و عرف بین المللی می باشد ". ریس هیئت اهوازی شرکت کننده در اجلاس ضمن تاکید بر ادامه سیاستهای حکومت ایران در عدم اقرار به حقوق ملیتهای ساکن در ایران وعدم اجرای مواد 15 و 19 فانون اساسی در خصوص اموزش به زبان مادری؛ ان را ندیده گرفتن بند 4 بیانیه جهانی مربوط به حقوق ملیتها و اقلیتها دانست وی در پایان با اشاره به محرومیت استخدام عرب ها از کار در پروژه ها، کارخانجات و طرح های دولتی؛ نسبت اشتغال مردم عرب را در مشاغل دولتی 5٪ اعلام نمود این در حالی است که 90٪ صادرات نفتی ایران از سرزمین عرب ها صورت می گیرد.