دعوت از مردم عرب اهواز برای تحریم انتخابات نمايشى نظام ولایت فقیه قاتل

رژیم ولایت مطلقه فقیه با وجود از دست دادن مشروعیت سیاسی و مردمی خویش در پی سرکوب خونین و ارعاب نارضایتی های گسترده مردمی بویژه اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۷ و آبان‌ماه ۱۳۹۸ بار دیگر امکانات خود را برای سازماندهی به انتخابات نمایشی بسیج کرده است. 

کاملا روشن است که انتخابات پیش رو به مانند انتخابات های گذشته از طریق « مهندسی » و رد صلاحیت گسترده نامزدهای منتقد از سوی « شورای نگهبان » صحنه آرایی شده است. باید اشاره کرد که نقش مجلس در جمهوری اسلامی نیز کاملا حاشیه ای شده و به طور عملی پارلمان از روند تصمیم سازی و تصمیم گیری های ریز و کلان کنار گذاشته شده است که چنین وضعیتی ماهیت دموکراسی پوشالی ادعا شده از سوی نظام ولايت فقيه مطلقه را به وضوح عیان می سازد. افزون بر آن نمایندگان مجلس کنونی در جریان کشتار گسترده و روند بازداشت های فله ای مردم و فعالان طی سال های اخیر بویژه اعتراضات نوامبر گذشته ( آبان ۹۸) سکوت اختیار کرده و برخی از آنها همراستا با نیروهای سرکوبگر علیه جنبش های اعتراضی مردم ایران موضع گرفتند. 

در رابطه با « نمایندگان عرب » اقلیم اهواز باید تاکید کرد که هیچ موضع و یا گامی عملی در مورد مسائل و بحران های منطقه از سوی آنها مشاهده نشد که گویای نقش کاملا بی تاثیر آنها در فرایندهای سیاسی و مدیریتی در اقلیم می باشد. این در حالی است که برغم سرکوب خونین قیام آبان ماه گذشته و در حالی که خون جانباختگان بویژه قربانیان کشتار معشور ( ماهشهر ) کماکان خیابان ها و نیزارهای اقلیم را رنگین کرده، کسانی هستند که می کوشند با شعارهای قومی و پوپولیستی برای کسب کرسی مجلس جهت منافع شخصی و تیمی خود در انتخاباتی که تا کنون هیچ دستاورد ملموس و ماندگاری نداشته مردم عرب را به حضور در این نمایش سراسر از پیش برنامه ریزی شده دعوت کنند. انتخابات های گذشته نشان می دهند که نمایندگان اقلیم اهواز نه در راستای خواسته ها و آرمان های مردم و حل مشکلات متراکم شده آنها بلکه جهت اجرای سیاست ها و برنامه های رژیم و نخبگان سیاسی مرکز نشین و منافع شخصی و خانوادگی خود اقدام می کنند.

در حالی که مشارکت در انتخابات در برخی مقاطع زمانی – مانند دوران جنبش وفاق – بر اساس طرح « مطالبات قومی » و افزایش آگاهی عمومی به این مطالبات بوده متاسفانه تا به امروز هیچ یک از خواسته های مردم عرب محقق نشدند بلکه در روندی معکوس بویژه پس از دوران موسوم به « اصلاحات » و شکست برنامه ی اصلاح طلبان، سرکوب و کشتار مردم عرب روندی تصاعدی یافت که این وضعیت خود گویای عدم اصلاح پذیری نظام جمهوری اسلامی و بی توجهی کامل آن نظام به حداقلی از مطالبات مردم عرب می باشد. در چنین وضعیتی و با نظر به نامزدهای انتخاباتی عرب مشاهده می شود که هیچ کدام از آنها برنامه و پروژه ای سیاسی برای طرح و پیگیری حقوق و خواسته های مردم عرب ندارند و تنها فقط در ازای دادن مشروعیت به رژیمی خونریز تلاش مذبوحانه می کنند تا به برخی منافع و مزایای شخصی دست یابند. قریب به اتفاق این نامزدها به دلیل فقدان برنامه سیاسی بر اساس رقابت « قبیله ای و منطقه ای » فعالیت می کنند و کمترین اهمیتی به رقابت بر اساس طرح مطالبات، حقوق و خواسته های مردم عرب و آگاهی بخشی به توده های مردمی نمی دهند. 

باید متذکر شد که بسیاری از کاندیدا های فعلی عرب از وابستگان به نهادهای سرکوبگر مانند بسیج، سپاه و اطلاعات هستند و یا قرابت فکری به این نهادها دارند و برخی از آنها متهم به سرکوب مردم عرب بوده و دستانشان به خون مردم آلوده می باشد.

از سویی دیگر، رژیم جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد با افزایش حضور مردم در انتخابات به جهان نشان دهد که برغم انزوای بین المللی و تحریم های اعمال شده به دلیل سیاست ها و رفتارهای بی ثبات کننده ی بین المللی اش و حمایت آشکار از تروریسم جهانی، از حمایت مردمی برخوردار بوده و فشارهای بین المللی تاثیری بر میزان مشروعیت مردمی آن رژیم نداشته است. 

اما بن بست کنونی نظام جمهوری اسلامی حاصل رقابت و تضاد جناحی میان « اصلاح طلبان » و « اصولگرایان » نمی باشد چرا که در حال حاضر در سیاست های کلان و جهت گیری های اصلی نظام، تفاوت معناداری میان آن دو جناح وجود ندارد بلکه این بن بست نتیجه ی فقدان مشروعیت رژیم به دلیل سیاست های داخلی و خارجی اش بوده که با توجه به شرایط اعتراضی و جنبشی کنونی کلیت نظام را با چالش وجود و عدم وجود مواجه ساخته است. به همین دلیل است که شخص علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، مردم را برغم نارضایتی شان از وی و سیاست های نظام دیکتاتوریش و به بهانه ی حفظ مصالح، امنیت و وحدت کشور به حضور در انتخابات دعوت می کند. از چنین چشم اندازی، صرف مشارکت در انتخابات نمایشی پیش رو به هر شکل و با هر دلیلی به مثابه ی دفاع از مشروعیت نظام ولایت مطلقه فقیه بوده و در روز پس از انتخابات به سود شخص رهبر نظام مصادره به مطلوب می شود. 

بنا به آن چه رفت حضور و مشارکت مردم عرب اهواز در انتخابات پارلمانی پیش رو هیچ توجیه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و.. ندارد و هیچ فرصت و امکانی برای تحقق حداقلی از خواسته های مردم عرب اهواز و تغییر در شرایط اسف بار کنونی آنها ایجاد نمی کند. به همین دلیل راهبرد « تحریم موثر و فعال » انتخابات ضمن شکست و خنثی شدن برنامه ها و سیاست های رژیم ولایت مطلقه فقیه، به نزدیکی هر چه بیشتر مردم و نیروهای اجتماعی و افزایش نارضایتی های بحق مردم از آن رژیم خونریز خواهد انجامید. 


جمعی از فعالان عرب اهواز در خارج / شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ / ١٥ فوريه ٢٠٢٠

1- كاظم مجدم

2- علي حيدري

3- ابراهيم ناصري

4- رمضان ساعدي

5- سعيده بن طريف

6- سحر بيت مشعل

7- محسن باوي

8- عماد باوي

9- صالح حميد

10- فؤاد عطية

11- نعيم زايري

12- أيوب سعيد

13- هيثم جرفي