کانون فرهنگی «مشداخ» توسط فعالان اهوازی در لندن تاسیس شد 
2 آوریل 2012

انسان در طول تاریخ پر فراز و نشیب خویش پیوسته با جهل و تاریکی مبارزه نموده است. در این میان انسانهای دارای «ارمان» های والا بیش از دیگران مورد احترام وتاسی قرار گرفته اند. «ارمان» چیزی جز »اندیشه برای ازادی سرزمینی تحت اشغال» یا «رهایی ملتی تحت ستم و به حاشیه رانده شده» و یا «احیای فرهنگی در خطر نابودی» و نهایتا »تلاش برای تحقق صلح و عدالت اجتماعی» نمی باشد. اما ضمن اعتقاد به همبستگی بین تمامی این واژه ها، تصور «ارمان» انسانی بدون «فرهنگ» بدون شک بسیار دشوار است.

همگام با خیزش انقلابی مردم عرب در شمال افریقا و جنوب غرب اسیا وبا همبستگی با مبارزات مردم ایران و خصوصا ملیتهای غیر فارس برای استیفای حقوق فرهنگی مدنی و سیاسی خویش، ما نیز خودرا ملزم د انستیم در این راه هر چند با تواضع و بضاعتی محدود قدم برداریم. تعلق ما به ریشه ها ومشرب های فکری و بینش های سیاسی گوناگون مانع از اتخاذ تصمیم برای شروع این حرکت نگردیده و انتظار داریم سایرین نیز در این راه به ما کمک نمایند.

ما بدور از هرگونه گرایش نژاد پرستانه و فرقه گرایانه معتقدیم فرهنگ انسانی به تعداد انسانهای روی زمین متنوع و قابل احترام می باشد و تکثر فرهنگی را جزیی از خصوصیات مثبت انسانی برای پیشرفت، توسعه و رسیدن به سعادت بشری می دانیم.

با تاسیس این کانون تلاش خواهیم کرد تا زمینه ای برای اینکه »فرهنگ» نقش تعیین کننده، انتقادی و ازادی خواهانه خود را بیش از پیش نمایان سازد، فراهم نماییم و روشنفکران، هنرمندان، شاعران و نویسندگان استقلال و انرژی خودرا برای بازسازی حس زیبایی شناسی و تعهد اخلاقی، بیش از پیش نشان دهند.

کانون فرهنگی »مشداخ»

«کانون» تشکلی است مدنی وازاد که امکان عضویت در ان برای همه ازاداندیشان و علاقمندان به فرهنگ غنی مردم عرب در انچه را که به جغرافیای »ایران» معروف است، فراهم می باشد. در این را ه اعتقاد به نامگذاری هایی چون «الاحواز»«الاهواز» و «عربستان» یا هر نام دیگر در شرایط حاضر مانع از همگرایی ما برای انجام رسالت فرهنگی خویش نبوده و نخواهد بود. تمامی تلاش «کانون» برانست که در مقابل زمینه های به حاشیه راندن و نابودی فرهنگ ملت عرب در ایران ایستاده و با سعی و کوشش در احیا این فرهنگ از طریق جمع اوری اثار، کتابت، نشر و باز نشر ان اقدام نماید. نخستین گام در این زمینه تاسیس کتابخانه می باشد.

پاسخ ما به همه سوالها در مورد «کانون» تنها در این کلام خلاصه می شود: »ما با امید به همکاری و همیاری تمامی انسانهای ازاده و روشنفکران شریف و خلاق قدم در این راه نهاده ایم و علیرغم همه مشکلات، تعارضات و سو فهم ها ، خیال باز ایستادن نداریم.

 
هیئت موسس کانون فرهنگی »مشداخ»

کوثر ال علی محمره - فیصل سواری - رسول طرفی - سعید حلفی - لطیف حلافی