بناى ديوار برلين جديد با نام "ديوار صلح" براى نشان دادن شكاف طبقاتى

در چند قدمى جايى که زمانى ديوار برلين، شرق جهان را از غربش جدا مى کرد و مرز دنياى کمونيسم با جهان سرمايه دارى را نشان مى داد، يک خانم هنرمند اهل مقدونيه در منطقه بالکان، ديوارى را برافراشته است که مى گويد به وسيله آن مى خواهد فاصله ثروت و فقر را نشان دهد.

 

نادا برلگا که اين ديوار را به ارتفاع 5 متر و طول 12 متر ساخته و نامش را "ديوار صلح" گذاشته است، مى گويد: با اين ديوار مى خواهد شکاف و فاصله طبقاتى موجود بين بخش شمالى خيابان فردريش ترايسه را با بخش جنوبى آن را به معرض تماشا بگذارد.

 

اين خيابان که در جنوب نقطه بازرسى مشهور "چارلى" قرار دارد، در بخش شمالى اش داراى خانه هاى گرانقيمت و فروشگاهها و بوتيک هاى شيک با کالاهاى فاخر است و در بخش جنوبى خانه ها و مردمان فقيرى ديده مى شوند. در ادامه بخش جنوبى، حومه کروزبرگ قرار دارد که اتباع نژادها و مليت هاى مختلف زندگى مى کنند.

 

گفتنى است نقطه بازرسى چارلى يکى از مهمترين نقاط تفتيش براى عبور از شرق اروپا به غرب آن يا بالعکس بوده است. اين نقطه که تا حدود زيادى به حال سابق خويش مانده است، هم اکنون به عنوان سمبلى از دوران جنگ سرد، يکى از جذابترين نقاط مورد بازديد جهانگردان و گردشگران است.

 

دينهاردت فون هارلينگ سخنگوى جشنواره هنر دو ساله برلين در باره ديوار هنرى خانم نادا برلگا يا ديوار صلح گفت: اين ديوار نو فاصله طبقاتى دو طرف ديوار را نشان مى دهد. ليکن نام آن را ديوار صلح گذاشته اند تا در راستا و در خدمت اهداف جشنواره دو سالانه ما باشد.

 

وى توضيح داد که عنوان امسال جشنواره هنر برلين "هنر سياسى" است. اين ديوار در همين رابطه مدت دو ماه نصب خواهد بود و حد فاصل فقر و غنا را نشان خواهد داد، تا هشدارى نسبت به موانع صلح باشد.

 

او گفت: کار اين خانم هنرمند همچنين بات اکيد بر فاصله هاى اجتماعى، انتقاد و چالش طرحى را مد نظر دارد که در اين مکان طى دو سال اخير در دست اجرا بوده است.

 

نادا برلگا خود در باره ديوارش مى گويد که اين ديوار سمبل تقسيم جامعه است و مى تواند به تنهايى شکافهاى موجود را نشان دهد. اين شکافها هم در تبعيض هاى قوميتى است و هم در دارا و نادار بودن است.