هشدار شديد اللحن بان كى مون نسبت به شعله ور شدن جنگ داخلى در سوريه

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 2012/10/05 نسبت به افزایش نگران کننده حملات بمب گذاری در سوریه هشدار داد. وی گفت: "شانس اجتناب از یک جنگ داخلی تمام عیار در سوریه بسیار کم شده است"

 

به گزارش "العربیه" بان کی مون که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی می کرد، با اشاره به خشونت های اخیر در سوریه گفت: "نمی توان از واقعیت هایی فرار کرد که ما هر روز در سوریه می بینیم غیر نظامیان بی گناه کشته می شوند و حضور سربازان دولتی با اسلحه های سنگین در خیابانها و میادین شهرها رو به افزایش است. "

 

او افزود: ". تعداد بازداشت ها بیشتر و شکنجه ها وحشیانه تر شده است استفاده از بمب های دست ساز و بمب های دیگر در سراسرکشور نیز دیده می شود"

 

بان کی مون گفت: "دولت سوریه و تمام عناصر اپوزیسیون باید درک کنند که برای گفتگوی سیاسی و متوقف کردن خشونت ها تنها روزنه ای باریکی باقی مانده است.

 

اگر اپوزسیون سوریه و دولت این کشور نتوانند از فرصت محدود باقی مانده برای خروج از این تنگنا استفاده نکنند، متاسفانه باید انتظار بروز جنگ داخلی را داشت که پیشتر کوفی عنان، نسبت به وقوع آن هشدار داد. "

 

وی همچنین اظهار داشت: "این جنگ نه تنها بر سوریه بلکه بر سراسر منطقه اثرات فاجعه باری در بر خواهد داشت"

 

بان کی مون به انفجار بزرگی که ناظران سازمان ملل را در شهر درعا مورد هدف قرار داده بود نیز اشاره کرد و آن را غير قابل قبول، هشدار دهنده و اسف انگيز خواند.