علی كارونی: تبعیض زیادی میان خواننده های بومی و غیربومی قایل می شوند

علی كارونی در گفتوگو ایسنا گفت: فضای كار در استان مناسب نیست. سختگیریها بیشتر شده و فضای كار را خیلی محدود كردهاند. اگر این گونه پیش برود هنر محو میشود.

 

وی افزود: تبعیض زیادی میان خوانندههای بومی و غیربومی قایل میشوند. خوانندهای از تهران میآید و به راحتی در اهواز برنامه اجرا میكند و سالنها را در اختیار او قرار میدهند اما اگر من و سعید سیاحی بخواهیم برنامهای اجرا كنیم خیلی سخت میگیرند. سالن كم ظرفیتی در اختیار ما قرار میدهند و حتما باید یك سانس اجرا كنیم.

 

این خواننده ادامه داد: برای خوانندههای بومی محدودیتهای زیادی قایل میشوند ولی وقتی خوانندهای از تهران میآید با امكانات بهتر و محدودیت خیلی كمتری اجرا میكند.

 

كارونی اظهار كرد: 90 سال در استان، به غیر از كنسرت سعید سیاحی كه با استقبال خوبی مواجه شد، كار خوبی انجام نشد. مشكلی كه هنرمندان خوزستانی دارند این است كه محدودیت آنها روزبهروز بیشتر میشود.

 

او خاطرنشان كرد: در استانهای دیگر این محدودیتها وجود ندارد. ما هر شب میبینیم كه كنسرتی در برج میلاد به بهترین شكل با تبلیغات گسترده و بدون هیچ محدودیتی برگزار میشود اما جو استان خوزستان جو بسیار مسمومی است و هنرمندان را خیلی محدود میكنند.

 

این خواننده ادامه داد: در كشور آلبومهای موسیقی خوبی در سال 90 داشتیم مانند كار احسان خواجهامیری و محسن یگانه و از خوانندههای خوزستانی هم متین صفرپور و سعید سیاحی را خوب دیدم. اما از بین بردن این محدودیتها دست ما نیست بلكه دست مسؤولان است و قابل حل میباشد. من خیلی تلاش كردم تا بدانم چرا این قدر موسیقی و خوانندههای بومی را محدود میكنند اما نتوانستم متوجه شوم.